award

Svenska taxklubben har tilldelat Hultängen's kennel
Bruksuppfödarpris i SILVER
Priset utdelades vid ÖNTK:s årsmöte i Byske
den 4 februari -06
__________________________________________________

Hultengen's kennel have get the badge in
SILVER for breeding of directions
February 4th from the
Swedish Dachshunds club

Hultängen's kennel har belönats av Svenska taxklubben med förtjänst tecknet i Guld för succesfull uppfödning genom åren
____________________________________________
  Hultengen's kennel have get the badge in Gold of the Swedish dachshundsclub for succesful breeding

Tillbaka
Back

Birgitta Björk Åström
Sweden
+46(0)70 631 14 89